Vairāk kā 10 gadu pieredze
Softikom - Uzticams partneris Jūsu izaugsmei.Risinājumi, kas rada brīvību!
Vairāk kā 10 gadu pieredze
Softikom - Uzticams partneris Jūsu izaugsmei.Risinājumi, kas rada brīvību!
  • Mūsdienīgi digitālie risinājumi
  • Korporatīvie risinājumi
  • Operatīvs klientu atbalsts

Softikom mērķis ir palīdzēt klientiem prezentēt sevi kvalitatīvā,  mūsdienīgā digitālajā vidē un vienkāršot uzņēmumu ikdienas darbus, izmantojot mūsdienīgus korporatīvos IT risinājumus.
Jau vairāk kā 10 gadus Softikom nodrošina IT pakalpojumus dažādu nozaru uzņēmumiem gan veidojot interneta mājas lapas, iekšējās intraneta platformas, e-komercijas risinājumus un mobilās aplikācijas, gan nodrošinot to uzturēšanu, drošību un atbilstību mūsdienu tendencēm.

Pakalpojumi

SIA “Softikom” īstenotais projekts “Tīmekļa vietnes izveide” tika veikts atbilstoši iepirkuma tehniskās specifikācijas prasībām. Projekta ietvaros veiktie darbi tika izpildīti savlaicīgi un atbilstoši Slimnīcas izvirzītajām prasībām. 
E. Buša Valdes locekle, A. Biruma Valdes locekle
Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca
SIA "Softikom" Līgumu izpildīja atbilstoši visām Līguma prasībām, tika ievēroti gan izpildes termiņi, gan pakalpojuma sniegšanas kvalitāte. Tādējādi, sniedzot pakalpojumu iestādei "Kultūra", SIA "Softikom" ir guvusi pieredzi tīmekļu vietņu izstrādē pašvaldības iestādei. Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde "Kultūra" uzņēmumu SIA "Softikom" vērtē kā kompetentu sadarbības partneri.
I. Englande
Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde "Kultūra"
SIA "Softikom" izstrādāja Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas kopēju iekštīklu un mājas lapu. Projekts tika īstenots atbildīgi un profesionāli, ievērojot noteiktos termiņus un vienošanos. Esam apmierināti ar Softikom sadarbību.
Artūrs Pēkalis, IT un infrastruktūras daļas vadītājs
Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca
aslimnīca
SIA "Softikom" profesionāli veica vajadzību apzināšanu un prasību definēšanu, darbu izstrādi un saskaņošanu, nodrošināja profesionālu projektu vadību un īstenoja apmācības Valsts kancelejas darbiniekiem. Pakalpojumu SIA "Softikom" sniedza kvalitatīvi un atbilstošajos termiņos.
Anita Šinta
Valsts Kanceleja
Ministru kabinets
Ņemot vērā projekta komplicētību un realizēšanas īso termiņu, regulāri tika organizētas kopīgas sanāksmes, operatīvi meklēti piemēroti problēmu risinājumi, darbi tika veikti atbildīgi un profesionāli. 
K.Otersons, Starptautisko attiecību komunikācijas pārvaldes vadītāja vietnieks
Latvijas Banka
Latvijas Banka