SIA “Softikom” īstenotais projekts “Tīmekļa vietnes izveide” tika veikts atbilstoši iepirkuma tehniskās specifikācijas prasībām. Projekta ietvaros veiktie darbi tika izpildīti savlaicīgi un atbilstoši Slimnīcas izvirzītajām prasībām. 

E. Buša Valdes locekle, A. Biruma Valdes locekle
Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca

SIA "Softikom" Līgumu izpildīja atbilstoši visām Līguma prasībām, tika ievēroti gan izpildes termiņi, gan pakalpojuma sniegšanas kvalitāte. Tādējādi, sniedzot pakalpojumu iestādei "Kultūra", SIA "Softikom" ir guvusi pieredzi tīmekļu vietņu izstrādē pašvaldības iestādei. Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde "Kultūra" uzņēmumu SIA "Softikom" vērtē kā kompetentu sadarbības partneri.

I. Englande
Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde "Kultūra"

SIA “Softikom” īstenotais projekts “Tīmekļa vietnes izveide” tika veikts atbilstoši iepirkuma tehniskās specifikācijas prasībām. Projekta ietvaros veiktie darbi tika izpildīti savlaicīgi un atbilstoši Slimnīcas izvirzītajām prasībām. 

E. Buša Valdes locekle, A. Biruma Valdes locekle
Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca

SIA "Softikom" Līgumu izpildīja atbilstoši visām Līguma prasībām, tika ievēroti gan izpildes termiņi, gan pakalpojuma sniegšanas kvalitāte. Tādējādi, sniedzot pakalpojumu iestādei "Kultūra", SIA "Softikom" ir guvusi pieredzi tīmekļu vietņu izstrādē pašvaldības iestādei. Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde "Kultūra" uzņēmumu SIA "Softikom" vērtē kā kompetentu sadarbības partneri.

I. Englande
Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde "Kultūra"