SIA “Softikom” īstenotais projekts “Tīmekļa vietnes izveide” tika veikts atbilstoši iepirkuma tehniskās specifikācijas prasībām. Projekta ietvaros veiktie darbi tika izpildīti savlaicīgi un atbilstoši Slimnīcas izvirzītajām prasībām. 

E. Buša Valdes locekle, A. Biruma Valdes locekle
Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca

SIA "Softikom" Līgumu izpildīja atbilstoši visām Līguma prasībām, tika ievēroti gan izpildes termiņi, gan pakalpojuma sniegšanas kvalitāte. Tādējādi, sniedzot pakalpojumu iestādei "Kultūra", SIA "Softikom" ir guvusi pieredzi tīmekļu vietņu izstrādē pašvaldības iestādei. Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde "Kultūra" uzņēmumu SIA "Softikom" vērtē kā kompetentu sadarbības partneri.

I. Englande
Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde "Kultūra"

SIA "Softikom" izstrādāja Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas kopēju iekštīklu un mājas lapu. Projekts tika īstenots atbildīgi un profesionāli, ievērojot noteiktos termiņus un vienošanos.
Esam apmierināti ar Softikom sadarbību.

Artūrs Pēkalis, IT un infrastruktūras daļas vadītājs
Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca
aslimnīca

SIA "Softikom" profesionāli veica vajadzību apzināšanu un prasību definēšanu, darbu izstrādi un saskaņošanu, nodrošināja profesionālu projektu vadību un īstenoja apmācības Valsts kancelejas darbiniekiem.

Pakalpojumu SIA "Softikom" sniedza kvalitatīvi un atbilstošajos termiņos.

Anita Šinta
Valsts Kanceleja
Ministru kabinets

Ņemot vērā projekta komplicētību un realizēšanas īso termiņu, regulāri tika organizētas kopīgas sanāksmes, operatīvi meklēti piemēroti problēmu risinājumi, darbi tika veikti atbildīgi un profesionāli. 

K.Otersons, Starptautisko attiecību komunikācijas pārvaldes vadītāja vietnieks
Latvijas Banka
Latvijas Banka

SIA "Softikom" kopš 2013. gada veic Latvijas tūrisma portāla funkcionalitātes uzlabošanas programmēšanas darbus un nodrošina portāla uzturēšanu pēc uzlabošanas darbu veikšanas un publiskošanas. SIA "Softikom" programmēšanas darbus veic kvalitatīvi un atbistoši termiņiem.

I. Šīrava, Direktora pienākumu izpildītāja
Tūrisma attīstības Valsts aģentūra
Latvia Travel

SIA "Softikom" ārējās un iekšējās mājaslapas izstrādei piesaistīja augsti kvalificētus speciālistus, nodrošināja profesionālu projekta vadību un veica Patentu valdes darbinieku apmācības.

Pakalpojums tika sniegts augstā kvalitātē, pilnībā apmierinot Patentu valdes izvirzītās prasības mājaslapu izstrādei. Uzskatām, ka mūsu sadarbība ir veiksmīga un varam ieteikt šo uzņēmumu kā drošu un profesionālu sadarbības partneri.

S.Laganovskis, Direktors
Latvijas Republikas Patentu valde
Latvijas Republikas Patentu valde

Projekta vadība ir ieinteresēta kvalitatīvā rezultātā un lietotājam ērtas saskares nodrošināšanā, operatīvi un atsaucīgi reaģējot arī uz papildu prasību iestrādi un proaktīvi sniedzot priekšlikumus vietnes uzlabošanai, tādejādi pārsniedzot gaidīto apkalpošanas līmeni.

Softikom ir pierādījis sevi kā uzticamu un kompetentu sadarbības partneri IT jomā.

Pēteris Vilks, Vadītājs
Pārresoru koordinācijas centrs
Pārresoru koordinācijas centrs

Lapas

SIA “Softikom” īstenotais projekts “Tīmekļa vietnes izveide” tika veikts atbilstoši iepirkuma tehniskās specifikācijas prasībām. Projekta ietvaros veiktie darbi tika izpildīti savlaicīgi un atbilstoši Slimnīcas izvirzītajām prasībām. 

E. Buša Valdes locekle, A. Biruma Valdes locekle
Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca

SIA "Softikom" Līgumu izpildīja atbilstoši visām Līguma prasībām, tika ievēroti gan izpildes termiņi, gan pakalpojuma sniegšanas kvalitāte. Tādējādi, sniedzot pakalpojumu iestādei "Kultūra", SIA "Softikom" ir guvusi pieredzi tīmekļu vietņu izstrādē pašvaldības iestādei. Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde "Kultūra" uzņēmumu SIA "Softikom" vērtē kā kompetentu sadarbības partneri.

I. Englande
Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde "Kultūra"

SIA "Softikom" izstrādāja Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas kopēju iekštīklu un mājas lapu. Projekts tika īstenots atbildīgi un profesionāli, ievērojot noteiktos termiņus un vienošanos.
Esam apmierināti ar Softikom sadarbību.

Artūrs Pēkalis, IT un infrastruktūras daļas vadītājs
Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca
aslimnīca

SIA "Softikom" profesionāli veica vajadzību apzināšanu un prasību definēšanu, darbu izstrādi un saskaņošanu, nodrošināja profesionālu projektu vadību un īstenoja apmācības Valsts kancelejas darbiniekiem.

Pakalpojumu SIA "Softikom" sniedza kvalitatīvi un atbilstošajos termiņos.

Anita Šinta
Valsts Kanceleja
Ministru kabinets

Ņemot vērā projekta komplicētību un realizēšanas īso termiņu, regulāri tika organizētas kopīgas sanāksmes, operatīvi meklēti piemēroti problēmu risinājumi, darbi tika veikti atbildīgi un profesionāli. 

K.Otersons, Starptautisko attiecību komunikācijas pārvaldes vadītāja vietnieks
Latvijas Banka
Latvijas Banka

SIA "Softikom" kopš 2013. gada veic Latvijas tūrisma portāla funkcionalitātes uzlabošanas programmēšanas darbus un nodrošina portāla uzturēšanu pēc uzlabošanas darbu veikšanas un publiskošanas. SIA "Softikom" programmēšanas darbus veic kvalitatīvi un atbistoši termiņiem.

I. Šīrava, Direktora pienākumu izpildītāja
Tūrisma attīstības Valsts aģentūra
Latvia Travel

SIA "Softikom" ārējās un iekšējās mājaslapas izstrādei piesaistīja augsti kvalificētus speciālistus, nodrošināja profesionālu projekta vadību un veica Patentu valdes darbinieku apmācības.

Pakalpojums tika sniegts augstā kvalitātē, pilnībā apmierinot Patentu valdes izvirzītās prasības mājaslapu izstrādei. Uzskatām, ka mūsu sadarbība ir veiksmīga un varam ieteikt šo uzņēmumu kā drošu un profesionālu sadarbības partneri.

S.Laganovskis, Direktors
Latvijas Republikas Patentu valde
Latvijas Republikas Patentu valde

Projekta vadība ir ieinteresēta kvalitatīvā rezultātā un lietotājam ērtas saskares nodrošināšanā, operatīvi un atsaucīgi reaģējot arī uz papildu prasību iestrādi un proaktīvi sniedzot priekšlikumus vietnes uzlabošanai, tādejādi pārsniedzot gaidīto apkalpošanas līmeni.

Softikom ir pierādījis sevi kā uzticamu un kompetentu sadarbības partneri IT jomā.

Pēteris Vilks, Vadītājs
Pārresoru koordinācijas centrs
Pārresoru koordinācijas centrs